MAS Lašsko vyhlásila první výzvu v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) v rámci opatření sociální služby, sociální začleňování, komunitní sociální práce a komunitní centra:

Výzva běží od 7. 8. 2017 do 2. 10. 2017, 12:00 hodin

V rámci výzvy je možné žádat dotaci na:

  1. Podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím programů a činností v oblasti sociálního začleňování nad/mimo rámec zákona č. 108/2006 Sb.

     

  2. Podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení

Bližší informace naleznete na: http://maslassko.cz/opz.php

Seminář pro žadatele proběhne 7. 9. 2017, místo konání bude upřesněno na webových stránkách maslassko.cz