11. listopad je celosvětově věnován památce válečných veteránů. Tento den v 11.00 hod. podepsáním příměří skončila I. sv. válka (tehdy pojmenovaná Velká válka). Česká republika si ho jako významný den oficiálně připomíná od roku 2001. V naší obci jsme se u tohoto pomníku poprvé sešli v roce 2014, na závěr výstavy k 100 výročí začátku I. sv. války.    Krátké setkání zahájil Vratislav Zeman připomenutím události té doby, žáci ZŠ si připravili krátký kulturní program, hasiči položili věnec a zapálením svíček si všichni uctili památku tichavských vojáků, kterým nebylo dopřáno se navrátit ke svým nejbližším. Na závěr zatroubil Pavel Špaček večerku.

....takže všem dědům a pradědům ,,Čest jejich památce"...a pro nás, jejich vnuky a pravnuky uchovat jejich památku pro naše děti, vnuky a pravnuky....